Copyright Janny Wigboldus
Klassieke Homeopathie en uw behandeling

Voor de eerste afspraak neem ik altijd ruim de tijd. Ik wil graag een zo goed mogelijke omschrijving van de klacht en u wilt zeker weten dat ik u goed begrepen heb. Ook wil ik graag weten wat er aan de klacht vooraf is gegaan. Dit scheelt heel veel tijd in de verdere aanpak van uw klacht of probleem. Even ervan uitgaan dat het wel bekend is wat u heeft, zal vaker tot misverstanden leiden dan andersom.
Het eerste gesprek noemen we het intakegesprek.


Het intakegesprek

U kunt zich zelf goed voorbereiden op het intakegesprek door na te gaan wat uw klacht precies is, hoe lang u dit al heeft en wat er aan vooraf is gegaan. Schrijf desnoods het een en ander op als u moeite heeft om het hele verhaal of juist specifieke feiten te onthouden.


Het behandelplan

Als alles bekend is, maak ik het behandelplan. In het behandelplan staat omschreven wat de klacht is, op welke manier we te werk gaan en hoe lang de behandeling zal gaan duren. Ook staan hierin het gebruik van homeopatische middelen beschreven. We bespreken dit vooraf.
U weet dus wat er gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren en hoe lang het behandeltraject ongeveer zal gaan duren.

Tussentijds bekijken we samen of dat wat we vooraf zijn overeengekomen nog actueel is of dat er misschien op bepaalde gebieden bijstelling moet plaatsvinden. We kunnen immers tegen onvoorziene zaken aanlopen, er kan voortijdige verbetering plaatsvinden of door het wegnemen van bepaalde klachten kan een andere onderliggende kwaal opspelen.

Geen mens is gelijk dus ook de behandeling niet.


Tarieven

Het eerste bezoek: 90,00
Vervolgconsulten:  60,00
Kort consult :            25,00

Kijk eens hoe uw verzekering een gedeelte van de kosten kan dekken.

Tijdens de behandeling houden we contact over het verloop .
De consulten zijn verspreid over langere periodes, we overleggen met elkaar wat in uw geval, de beste werkwijze is.